Улук Эл Урпактары

Аватар пользователя Ulan Saruu

Ассалому Алейкум Алатоону жердеген алышып адам жеңбеген ыйман десе мейили бар Ысыккөлдөй пейли бар бата менен туулуп тилек менен тутунган санаты ысык салты ыйык куттан бүткөн улуу журт өнүгөөр адам өзөгүн багат деген биз улуттук маданиятыбызды ыпылыстын кантип тазалап кантип өөрчүтө алабыз урматтоо менен дубай салам