1

Аватар пользователя Барак

Жору уруусу Адигинеден тараган чон уруу болуп эсептелет. Адигиненин Жолжакшы деген уулу, Жолжакшыдан Жору, Жорудан Ай Жору, Ача Жору, Атаке деген уулдары болгон.Ача Жорудан Барак, Корок, Кычкач, Ийрек, Элчибек, Сагынды уул, Чайчи, Кадыралы деген уулдары болгон.