Статьи

Ааламды башкарган айымдар

Датка

Күчтүү эркектин артында андан да күчтүү аял турат” деп айткан экен бир акылман. Үй-бүлөсүн эле эмес, бүтүндөй мамлекетти башкарганга күчү да, акылы да жеткен мындай айымдар кыргызда да жок эмес.

"Айгиненин” аракети таланттардын берекети

Акыркы жылдары кыргыз элинин улутту көтөрүү жана улуттук баалуулуктарды сактоо максатын көздөгөн уюмдар “Манас Ата” коому, “Манас кут Ордо”, “Манас Ордо”, “Ыйык Ата-Журт” жана “Манас Эл кыймылы” сыяктуу патриоттук духта уюшулган коомдордун жасап к

Советбек Байгазиев: Санжыра – кыргыз маданиятындагы өзүнчө бир феномен.

15.06.2011 Советбек Байгазиев: Санжыра – кыргыз маданиятындагы өзүнчө бир феномен. Санжыранын жашашы, сакталып калышы, бүгүнкү күндө да активдүү роль ойноп жатышы бул кыргыз элинин өзүнүн тарыхый спецификасына байланышкан деп айтсак болот.

КР эмгек синирген артисти, манасчы Асанкан Жуманалиев дуйнөдөн кайтты.

Өмүр бул аккан дайра, ал бизге дайыма токтобой агып турчудай сезилет, каалаган күнү суусуна чайынып, каалаган учурда суусунубузду кандырабыз деп ойлойбуз.

Жээренче чечендин урпактары болуп калышыбыз мүмкүн

Рысбай Исаков:   Кыргыздын сол канатына кирген Базыс уруусунанмын. Жээренчи уругу. Тоймат уулу тукумуна кирем. Биздин ата-бабалар кыргыз-кыргыз болгону, кыргыз атка конгону ар кайсы жерлерди жайлаган.