Новости

В Оше будут установлены памятники Манасу,

 В Оше будут установлены памятники Манасу, Барсбек кагану и Алымбек Датка.

Айгиненин” аракети таланттардын берекети

12.07.2011 “Айгиненин” аракети таланттардын берекети

Бугу-эне токол болсо да атагы кыйын чыккан

Санжыра боюнча биздин ата-тегибиз Тагай, Тагайдан, Кылжыр, Кылжырдан Орозбакты, Орозбактыдан беш мырза туулат.

Кыргыздар түркөй эмес, түптүү эл

Кыргыздар, өз баалуулугубузду биле жүрсөк. "Кыргыз түркөй, малдан башканы билген эмес" деген кептер да көп.

Оше построят 3 монументальных комплекса

В Оше будут установлены памятники Манасу, Барсбек кагану и Алымбек Датка.