Племя Саруу

Аватар пользователя seitek_dushenaliev

У подразделения племени саруу (левое крыло) ай тамга начертание тамги такое же, как тамги племени бугу, носящей название жаа тамга (от жаа — лук), и тамги племени азык, а также тамги племен бугу и сары багыш под упомянутым названием «жагалмай». 

____3.jpg

Комментарии:

Аватар пользователя Добулбеков
<p>Ассалоому алейкум, Мен Суруунун баркы деген уруусунан болот элем Баркы атанын балдары деген китеп бар дейт 2006 ж чыккан же болбосо ушул уруу жонундо толук маалымат алсак болобу?</p>
Аватар пользователя dastan589
<p>Саруудан Көнөк. Көнөктөн Тубай. Тубайдан Жамаке. Жамакеден Меңди баатыр. Меңдиден Кашкатаман бар эле. Мен Кашкатаманданмын, бирок сайттын генеологиясында Тубайдын Жамаке деген уулу жок экен. Кашкатаманды кантип киргизип койсок болот?</p>
Аватар пользователя dastan589
<p>Асылбек Молдошев,Алмазбек Эргешов/ "Кашкатамандар уруусу"/ "бийиктик" 2008</p>
Аватар пользователя dastan589
<p>Кашкатамандар уруусунун санжыра дарагын MS Visio программасы менен жасап баштадым. Санжыраны жогоруда айтылган китептен алдым.</p>
Аватар пользователя zonder
<div> <div>Кыдыралиев Тимур.<br /> Уруум – Саруу, Саруудан Көнөк баатыр. Көнөктөн - Төңтөрт, Тогунай, Күркүрөө, Жамаке, Тубай.&nbsp;<br /> Биздин уруу – Төңтөрт<br /> Эр Эшим хан Турсундун катаган элин чапканда (болжолу 1628-жыл) эр сайышка 54 жаштагы Төңтөрт чыгып жеңет да, ошондон улам "Төңтөрт душманды төңтөрө сайбаганда, Тубайга туу кайдан тиймек" деген накыл кеп айтылып калыптыр.&nbsp;<br /> Төңтөрттөн – Жанчакты, Жанчактыдан – Табылды, Табылдыдан – Кудайберди, Кудайбердиден – Аккииз&nbsp;<br /> Жети-атам:<br /> Атам - Элеман<br /> Чоң-атам - Изабек<br /> Бабам - Кыдыралы<br /> Бубам - Молдояр<br /> Жетем - Кожоназар<br /> Жотом - Наскул<br /> Жети-атам - Алтыканат<br /> Тегим - Кулжыгач<br /> Шады</div> </div>
Аватар пользователя dastan589
<p>Тимур мырза, тегиңиз Кулжыгачтан Аккиизге чейинки аталарыңызды жазып бербейсизби. Дарака кошуп коёйун.</p>
Аватар пользователя zonder
<p>Кулжыгач - Шадыдан, алардан мурункуларды азырынча таба элекмин (изилдөө жүргүзүлүп жатыры&nbsp;<img alt="" src="http://www.sanjyra.kg/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/wink.png" />&nbsp;).&nbsp;<br /> Атам бир окуяны айтып берген: Шадыдан мурун барымтач жото-жетебиз бар болчу экен, айылын барымта менен багып жүрчү. Бир жолу ботону айдап келет, аны союп, этин туугандарына таратып, өзүнө калтырган этти бышырып, жыргап-ырыкаттанып жеп отуруптур. Ошол эле убакытта малдын ээси кирип келет, аны көрүп жото-жетебиз ботонун томугун жутуп алат экен (ээси малын томугунан билет имиш). Ботонун ээси, далил жок, куру кетет. Ошол окуядан кийин жото-жетебизди Томук деп коюшат экен, ал эми чыныгы атын эчким билбей калды. (Жомок катары).</p>
Аватар пользователя zonder
<p><a href="http://sanjira.kg/sanjyra13.html" rel="nofollow" target="_blank">sanjira.kg/sanjyra13.html</a>&nbsp;- маалымат</p>
Аватар пользователя zonder
<div> <div>Дагы бир маалымат:"Эр Эшим хан Турсунду чаап кайра тургузгандан кийин, колго түшкөн Дуулаттын келинчегине нике кыйып алган дейт,&nbsp;<strong>бир айтымда башка бирөө алган дейт (Кудайберди????!!!!).</strong>Ошол келинден 3 уул төрөлөт. Улуусунун аты – Кулжыгач, ортончусунун аты – Колпоч, кичүүсүнүн аты – Култай. Кулжыгач деген абдан бай киши болот экен. Жайнаган аппак боз үй тигип, келин-кесек ыйбаа кылып, аны Кулжыгач ата дебестен, Ак кийиз ата деп коюшчу экен. Ошентип Кулжыгачтын тукуму ак кийиз атыгып кетет, Колпоч Колпоч бойдон, Култай Култай бойдон калат."</div> </div>
Аватар пользователя dastan589
<div> <div><a href="http://download.files.namba.kg/files/90325461" rel="nofollow" target="_blank">download.files.namba.kg/files/90325461</a>&nbsp;&lt;- бул жактан ушул тапка чейин кылынган даракты көрсөңүз болот.(Сиз сол тараптасыз)</div> </div>

Страницы