1

Барак's picture

Барак уруусу Кара-Суу районунун Кызыл-Суу айыл окмотундо жана АК-Таш айыл окмотунун Барак деген айылында жашайт.жалпы Барак уруусу Ош обл.ар кайсы жерлеринде жашап, 3000 ден ашуун адамды тузот.Мен дагы Ак-Таштын Барак айылынан болом.