Новости

В Оше будут установлены памятники Манасу,

 В Оше будут установлены памятники Манасу, Барсбек кагану и Алымбек Датка.

Айгиненин” аракети таланттардын берекети

12.07.2011 “Айгиненин” аракети таланттардын берекети

Бугу-эне токол болсо да атагы кыйын чыккан

Санжыра боюнча биздин ата-тегибиз Тагай, Тагайдан, Кылжыр, Кылжырдан Орозбакты, Орозбактыдан беш мырза туулат.

Кыргыздар түркөй эмес, түптүү эл

Кыргыздар, өз баалуулугубузду биле жүрсөк. "Кыргыз түркөй, малдан башканы билген эмес" деген кептер да көп.

Оше построят 3 монументальных комплекса

В Оше будут установлены памятники Манасу, Барсбек кагану и Алымбек Датка.

Статьи

Ааламды башкарган айымдар

Датка

Күчтүү эркектин артында андан да күчтүү аял турат” деп айткан экен бир акылман.

"Айгиненин” аракети таланттардын берекети

Акыркы жылдары кыргыз элинин улутту көтөрүү жана улуттук баалуулуктарды сактоо максатын көздөгөн уюмдар “Манас Ата” коому, “Ман

Советбек Байгазиев: Санжыра – кыргыз маданиятындагы өзүнчө бир феномен.

15.06.2011 Советбек Байгазиев: Санжыра – кыргыз маданиятындагы өзүнчө бир феномен.

КР эмгек синирген артисти, манасчы Асанкан Жуманалиев дуйнөдөн кайтты.

Өмүр бул аккан дайра, ал бизге дайыма токтобой агып турчудай сезилет, каалаган күнү суусуна чайынып, каалаган учурда суусунубуз

Жээренче чечендин урпактары болуп калышыбыз мүмкүн

Рысбай Исаков:   Кыргыздын сол канатына кирген Базыс уруусунанмын. Жээренчи уругу. Тоймат уулу тукумуна кирем.

Видео

Предки тюрков

МТРК "МИР" Дата трансляции: Февраль 2011 г Страна: Киргизия, Бишкек, Россия, Алтай Таможенный сою

Фуюйских кыргызы с китая 3/3

Документальный фильм о истории и жизни фуюйских кыргызов Китая.

Документы

«Кызыл кыргыз тарыхы» – белгилүү тарыхчы жана адабиятчы Б. Солтоноевдин 2 китептен турган эмгеги. Араб тамгасы менен жазылган. 1895 ж. жазылып баштап 1934 ж. аяктаган. Бул эмгектин жазылышына китеп саткан дүкөнчүнүн «кыргызга тарыхтын кереги жок» деген сөзү болгонундугун автор өзү эскерген.

Книги

Кыргызский героический эпос «Манас»

Болот Мураталиевич ЮНУСАЛИЕВ Статья академика, профессора Б.М.Юнусалиев

Кыргыз этнонимдер сөздүгү

Китепте кыргыздардын урук, уруу, этнографиялык топ, эл аттары кыргыз таанууда

История кыргызстана глазами очевидцев

Предлагаемая вашему вниманию монография имеет в основе, отличающийся от многи